terminy 2013

ARCHIWUM – terminy zajęć w roku 2013
Dla młodzieży
Zajęcia dla gimnazjalistów i licealistów będą odbywały się podczas dwóch, dwutygodniowych turnusów, w dziesięcioosobowych grupach, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 10 do 13.
Pierwszy turnus – od 1 do 14 lipca
Drugi turnus – od 15 do 28 lipca
Dla dorosłych
Zajęcia dla dorosłych będą trwały cały miesiąc – od 1 do 28 lipca, w dziesięciooosobowych grupach, codziennie, od poniedziałku do piątku, popołudniami – od godz. 12 do 15

Planujemy też grupę wieczorowo-weekendową. Ostateczny harmonogram opublikujemy na stronie po zakończeniu naboru, pod koniec czerwca.