prowadzący 2015

Łukasz Giza  - fotografia

Łukasz Giza – fotografia

Łukasz Giza (1977) – stały współpracownik Gazety Wyborczej oraz tygodników „Duży Format” i „Wysokie Obcasy”. W okresie 2002-2012 fotoreporter Gazety Wyborczej Wrocław, w latach 1997-2001 student Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje prace prezentował na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych między innymi na wystawie „ Ludzie, wydarzenia, przemiany 20 lat fotografii „Gazety Wyborczej”, kilka edycji „Dolnośląskiego Przeglądu Fotografii Prasowej”. Obecnie freelancer publikujący swoje zdjęcia w większości tygodników politycznych, w prasie codziennej oraz miesięcznikach. Osobną i coraz większą część pracy zawodowej zajmuje mu obecnie fotografia reklamowa i wizerunkowa.

Alicja Kielan - fotografia

Alicja Kielan – fotografia

Alicja Kielan (1984) – fotografka i dokumentalistka wideo. Stale współpracuje z BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej. Jej zdjęcia z cyklu “Portret socjologiczny…” ukazały się właśnie nakładem magazynu BIURO.
Obecnie realizuje fotoreportaż dla Europejskiej Stolicy Kultury 2016 “Wrocław – wejście od podwórza” i pracuje nad autorskim projektem “Stado”, będącym zbiorowym portretem grupy nastolatków ze słynnego wrocławskiego “trójkąta bermudzkiego”.
 

Magda Piekarska - literatura

Magda Piekarska – literatura

Magda Piekarska (1973) – absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, ze specjalizacją filmoznawstwo. Dziennikarka, związana kolejno ze Słowem Polskim, Gazetą Wrocławską i Gazetą Wyborczą we Wrocławiu, gdzie dotąd publikuje teksty o tematyce kulturalnej i społecznej, w tym – recenzje teatralne i literackie. Od listopada 2012 roku działa jako freelancerka, współpracując m.in. z Gazetą Wyborczą i miesięcznikiem Odra. Od stycznia 2015 roku współprowadzi – wraz z Grzegorzem Chojnowskim – pasmo teatralne w cyfrowym Radiu Wrocław Kultura. Prowadziła warsztaty reporterskie podczas letniej Pracowni Opowieści w 2013 roku i dziennikarskie podczas dwóch edycji Topacz Miasto Dzieci w 2013 i 2015 roku.

Paweł Urbaniak - literatura

Paweł Urbaniak – literatura

Paweł Urbaniak – dr nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z wykształcenia filolog i socjolog. Obecnie naukowo zajmuje się analizą mechanizmów samoregulacji, współregulacji i regulacji jako możliwych metod kształtowania systemów medialnych, pisze także o historii mediów, głównie o prasie bezdebitowej czasów PRL-u. W polu jego zainteresowań znajdują się także zagadnienia kreatywnego pisania i warsztatu dziennikarskiego. Osobną grupę jego publikacji stanowią wreszcie artykuły poświęcone teorii i historii gatunków dziennikarskich ze szczególnym uwzględnieniem reportażu i twórczości przedstawicieli polskiej szkoły tego gatunku. Jest członkiem redakcji kwartalnika „Naukowy Przegląd Dziennikarski” odpowiedzialnym za współpracę z przedstawicielami obszaru języka angielskiego oraz sekretarzem redakcji naukowego pisma “Gospodarka Rynek Edukacja”. Zajmuje się ponadto krytyką literacką i publicystyką. Publikował swoje teksty w kilku czasopismach (m.in. „Twórczość”, „Topos”, „Odra”, „Nowe Książki”, „Akcent”, „Wprost”, „Polityka”). Pracował także w zawodach dziennikarskich, pełniąc funkcje redaktora naczelnego, sekretarza redakcji czasopism o tematyce biznesowej. Do dzisiaj współpracuje z kilkoma czasopismami o tej tematyce.

Louise Harris - Reykjavik coordinator

Louise Harris – Reykjavik coordinator

Louise Harris – Reykjavik coordinator
Louise has been working as a teacher for more than twenty years. She studied at Oxford University before qualifying as a teacher. After several years of working in different schools, she attended Goldsmiths College in London and completed a Masters Degree. Louise has worked in London and Reykjavík, teaching students of all ages. Ten years ago she moved to Iceland with her family and is now working in Landakotsskóli teaching in the International Department and the Icelandic School. She teaches English and Art and is committed to creativity and innovation in her teaching. She has spent several years teaching English to high school students in the Art School in Reykjavík. Louise has maintained her art practice throughout her teaching career and exhibits her work regularly.

Wiola Ujazdowska

Wiola Ujazdowska – fotografia/Reykjavik

Wiola Ujazdowska (fotografia, Reykjavik) – urodzona w Toruniu absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika. Studiowała malarstwo na wspomnianym uniwersytecie oraz konserwację zabytków i muzealnictwo w Cologne Institute of Conservation Sciences. Obecnie mieszka i pracuje w Reykjaviku współpracując z Nylo (The Living Art Museum) oraz Reykjavik Art Museum. Zajmuje się głównie malarstwem, assemblage oraz teorią i antropologią sztuki. W swoich pracach głównie odnosi się do archetypów, snów podświadomości i marzeń. / Wiola Ujazdowska born 1988 in Poland has studied art theory and painting in Toruń and conservation of modern art in Cologne Institute for Conservation Sciences. Now she is working as an artist, photographer and art educator in Reykjavik Iceland, She mostly works with immigrants and disabled teenagers using art as a form of expression and therapy.

Kjartan F. Ólafsson (storytelling / Reykjavik)

Kjartan F. Ólafsson (storytelling / Reykjavik)

Kjartan F. Ólafsson (opowiadanie/Reykjavik) – od 1999 roku pracuje z dziećmi w różnym wieku jako nauczyciel i pracownik społeczny. Od dwóch dekad jest również uznanym producentem muzycznym – w 2005 roku ze swoim zespołem Ampop otrzymał Icelandic Music Award. Kjartan nagrywał również z weteranami islandzkiego rocka – Leaves, wydał solowy album pod pseudonimem Kjarr, pisał muzykę dla kina i telewizji. Obecnie Kjartan uczy między innymi muzyki w szkole Landakotsskoli w Reykjaviku. Interesuje się dźwiękiem, technologią muzyki i związaną z nią demokratyzacją muzyki. Interesuje się także wykorzystywaniem dźwięków do uzupełniania narracji i dawaniem uczniom możliwości tworzenia multimedialnego doświadczenia ich opowieściami.
Kjartan F. Ólafsson (storytelling/Reykjavik) has been working with children of all ages as a teacher and youth worker since 1999. He’s also produced music for the past two decades, receiving critical acclaim and an Icelandic Music Award in 2005 with his band, Ampop. Kjartan has also recorded with veteran Icelandic rockers, Leaves, a solo album under the moniker Kjarr and music for film and TV. Currently Kjartan teaches music among other subjects in Landakotsskoli. He’s interested in sound and music technology and the democratization of music which has followed. Kjartan is also interested in the idea of using sound to inform narrative and providing the opportunity for students to create a multimedia experience with their storytelling.